Πείρα, συστηματική δουλειά, γνώσεις και εξειδίκευση.

Εκτύπωση
Η πείρα, συστηματική δουλειά, οι γνώσεις, η εξειδίκευση και το πνεύμα συνεργασίας που μας διέπει, είναι τα στοιχεία εκείνα που οδήγησαν στην επιτυχία και στην απόκτηση πιστοποίησης όλους τους μαθητές μας που συμμετείχαν στις εξετάσεις την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Περισσότεροι από 100 μαθητές μας κατάφεραν να πιστοποιηθούν ο καθένας στο επίπεδό του. Η δύναμη της προσπάθειας και της δουλειάς μας δεν σταματάει. Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών μας κατάφερε υπό την καθοδήγησή μας να εισαχθεί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και να παρακολουθήσει μεταπτυχιακό σε συνδυασμό με εργασία.

Είναι τιμή μας να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας και να είστε εσείς ένας από τους επιτυχόντες μαθητές μας ή σπουδαστής μας σε κάποιο πανεπιστήμιο της χώρας μας ή του εξωτερικού.

Η διευθύντρια του Κέντρου
Ζαραβέλα Σοφία