Πληροφορική

Technokids. Διεθνή κέντρα εκμάθησης υπολογιστών

Πληροφορική

Technokids. Διεθνή κέντρα εκμάθησης υπολογιστών

Πληροφορική

Technokids. Διεθνή κέντρα εκμάθησης υπολογιστών

Technokids. Διεθνή κέντρα εκμάθησης υπολογιστών.

Τα εκπαιδευτικά κέντρα Technokids εδώ και 12 χρόνια αποτελούν την καλύτερη επιλογή στην εκμάθηση υπολογιστών για παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών.

Σε περισσότερες από 20 χώρες, όπου διδάσκονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Technokids περισσότεροι από 30.000 μαθητές ετησίως, αποκτούν όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά εφόδια που χρειάζονται για τη σχολική αλλά και την μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

Διευρύνουν τις γνώσεις τους, ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους και αναπτύσσουν κριτικές ικανότητες ώστε να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που τους δίνονται άμεσα και αποτελεσματικά.

Ειδικοί στην εκμάθηση υπολογιστών, σε συνεργασία με παιδοψυχολόγους, δημιουργούν και ανανεώνουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ακολουθούμενοι τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι μικροί μας μαθητές αξιοποιούν όλες τις γνώσεις που αποκτούν στα κέντρα μας γύρω από τους υπολογιστές στις σχολικές και εξωσχολικές τους δραστηριότητες, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να σκέφτονται, να κρίνουν και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες.
© 2016 Κέντρο Ξένων Γλωσσών - Πληροφορικής & Διά Βίου Μάθησης Ζαραβέλα Σοφία - Designed by Internet Studio